Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Rekonstrukce koupelen a toalet mateřské školy

mas

Rekonstrukce koupelen a toalet mateřské školy v Bečvárech

Realizace projektu "Rekonstrukce koupelen a toalet mateřské školy" žadatele Obce Bečváry byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Stávající koupelny byly z počátku 80. let a jejich vybavení bylo zastaralé a nevyhovující. Proto, když se naskytla příležitost získat na opravu koupelen v mateřské škole dotaci, obec ve spolupráci s ředitelkou školy, Mgr. Kamilou Hrčkulákovou, žádost o dotaci podala. V rámci rekonstrukce byly mj. stávající toalety vyměněny za závěsné, osazena nová umyvadla, proběhla kompletní výměna obkladů. Výsledkem je kompletně zrekonstruované, moderní hygienické zázemí v mateřské škole a estetičtější prostředí odpovídající současným standardům.

mas

foto_1foto_1foto_1foto_1

 

 

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko