Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

Hřbitov

Poplatek za pronájem hrobového místa

cena za nájem hrobového místa platná od 1.1.2020: 1 m2  = 20,00 Kč/rok

Všechny hroby budou obecním úřadem přeměřeny. 

Obecní úřad Bečváry zveřejňuje novou smlouvu na pronájem hrobového místa, k sepsání nové smlouvy je nutné mít připraveny všechny údaje k tomu potřebné:

údaje o nájemci - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

údaje o vlastníku hrobového zařízení - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště 

údaje o osobě na kterou přechází nájemní smlouva v případě úmrtí nájemce -jméno, příjmení, datum narození, bydliště/doručovací adresa

údaje o zmocněnci, pokud bude nájemce nedostupný - jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa/bydliště 

Smlouva o nájmu hrobového místa  - vzor 

Smlouva_o_nájmu_horbového_místa.pdf

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko