Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

ZŠ Bečváry - venkovní odborná učebna

ZŠ Bečváry - venkovní odborná učebna

Stručný popis projektu:

Projekt „ZŠ Bečváry - Venkovní odborná učebna“ je zaměřen na výstavbu nové odborné učebny ZŠ Bečváry. Přínosem projektu je zlepšení podmínek pro výuku. Vytvoří se nová odborná učebna, čímž se zefektivní výukový proces. Díky vybudování nové odborné učebny, která bude vybavena moderní vyučovací technologií, bude v moderní učebně zavedena interaktivní praktická výuka. Projekt má vazbu na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Nová odborná učebna je samostatnou stavbou a bude bezbariérově dostupná.

Cíle projektu:

Výsledky projektu „ZŠ Bečváry - Venkovní odborná učebna“ povedou k naplnění investičních priorit IP 9d „Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje“ a IP 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“ a specifických cílů 4.1„Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“ a 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Cílem projektu je:

  • vybudování venkovní odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory
  • zajištění bezbariérové dostupnosti nově vybudované učebny
  • pořízení vnitřního vybavení učebny
  • úprava zeleně a venkovního prostranství

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na ZŠ Bečváry. Výstavbou venkovní odborné učebny dojde ke zkvalitnění výuky. Dojde ke zlepšení výuky ve vazbě na klíčové kompetence - přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v moderní učebně zavedena interaktivní praktická výuka. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy.

Projekt " ZŠ Bečváry - Venkovní odborná učebna " je spolufinancován Evropskou unií.

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko