Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

Historie

První písemná zmínka o obci Bečváry pochází z 28.srpna 1265,kdy Horyna z Bečvár Spolu s dalšími zemany svědčí o prodeji Pňova. Ze všech majitelů bečvareckého panství se jako jediný zachoval v širokém povědomí generál Laudon. Panství dostal za zásluhy od Marie Terezie. Laudon dal v obci vystavět zámek, který se řadí ke stavebním skvostům pozdního baroka. Zámek je v současné době v soukromých rukou a je intenzivně opravován.

Historie obce Červený Hrádek sahá do let dávno minulých. Vykopávky a předměty nalezené v okolí obce svědčí o tom, že zde lidé žili již před mnoha staletími. V místech, kde nyní stojí zámek Hradecký založil v letech 1237-39 Jaroš ze Slivna tvrz. Na zříceninách této tvrze vystavěl roku 1747 Jan Václav Vražda nynější zámek. Ten po několika přestavbách v současné době slouží jako ústav sociální péče. K obci Červený Hrádek patří samoty Dvorec a Hájovna.

Obec Poďousy se původně nazývala Poděúsi s názvem obce je spojeno jméno Jaroše z Poďěhus. Ve třicetileté válce byla obec zpustošena. Později se dostaly Poďousy k panství zásmuckému a zůstaly při něm až do roku 1848.

První zpráva o obci Horní Jelčany je z roku 1295. Název obce připomíná, že se jedná o mladší slovanskou obec, která byla založena v jedlových lesích. S názvem obce je spojeno jméno slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan.

O obci Hatě se píše již roku 1338. Obec Hatě, dříve Hacky, označovala osadu,která vznikla v místě,kde na močálu byly položeny hatě, tzv. otýpky z haluzí přes mokré dno, po nichž mohli lidé bezpečně projet.

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko