Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

Regenerace dětského hřiště Červený Hrádek

„Mámo, táto, pojďme si hrát“ aneb veřejné dětské hřiště v Červeném Hrádku

je název projektu, jehož cílem bylo zregenerovat prostor v centru obce Červený Hrádek tak, aby sloužil k bezpečnému vyžití, relaxaci a odpočinku místních dětí předškolního i mladšího školního věku a jejich rodičů.

Na realizaci projektu získala obec Bečváry, která je zadavatelem projektu, finanční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,- Kč. Díky této částce a za finančního přispění obce samotné, se podařilo vytvořit nový atraktivní prostor.

Lokalita dětského hřiště byla doplněna o zcela nové herní prvky, které budou dětem zpříjemňovat pobyt na čerstvém vzduchu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti.

V rámci regenerace prostoru nebyla opominuta ani estetická stránka hřiště a celý prostor byl osázen novými keři a stromy vhodnými pro toto prostranství.

Po doplnění hřiště vhodným mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši apod.) se centrální část obce Červený Hrádek jistě stane příjemným místem pro trávení volného času dětí i dospělých.

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko