Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

Kopaná

TJ SK Bečváry

První oddíl kopané byl v Bečvárech založen už po první světové válce, ale neměl dlouhé trvání. V roce 1928 byl založen klub SK Bečváry, který měl hřiště v místním cukrovaru.

V roce 1932 navštívila poprvé Bečváry slavná AC Sparta, což bylo podnětem ke změně názvu na Spartu Bečváry (1933). Podruhé uvítaly Bečváry Spartu v r. 1935 nedlouho po jejím vítězství ve Středoevropském poháru.

V následujících letech však činnost klubu ochabovala a v roce 1939 se klub rozešel. K oživení a znovuzaložení fotbalového oddílu (Sokol Bečváry) došlo po sletě v r. 1948. Bylo vybudováno nové hřiště za sokolovnou. V r. 1954 mužstvo vítězí ve IV. třídě, v r. 1958 ve III. třídě a v r. 1962 vítězí v okresním přeboru a postupuje do krajské I.A. třídy, kde je tehdy jediným vesnickým mužstvem. V tomtéž roce 1962 hraje v Bečvárech opět Sparta i s úspěšnými reprezentanty z Chile Kvašňákem a Maškem. Výsledek 12:1 pro Spartu.

V r. 1969 se začalo s přebudováním sport. areálu za sokolovnou (vybudování tréninkového hřiště a nových kabin). 24. 6. 1972 došlo k slavnostnímu otevření před 2000 diváky za asistence tradičního hosta Sparty. Sparta nový areál pokřtila jaksepatří; zvítězila 20:2.

V sedmdesátých letech jsou častými návštěvníky na našem hřišti pražská prvoligová mužstva. Sparta zde hrála ještě několikrát. Dvakrát jsme přivítali Bohemku. V r. 1976, nedlouho po úspěchu na ME v Jugoslávii, i s hrdinou Panenkou. V tomto zápase jsme uhráli i nejlepší výsledek s ligisty, prohráli jsme 5:2. V r. 1977 jsme se dočkali i Slávie, prohráli jsme 12:1. V roce 1971 došlo k navázání kontaktů s německým mužstvem Grossenkain (nedaleko Drážďan). První vzájemné zápasy 3:1 pro nás a 2:2.

A mužstvo hraje nepřetržitě od svého postupu v r. 1962 v krajských soutěžích (I.A nebo I.B třída). Postupně se však projevuje generační problém a v sezóně 1985 - 86 po 24 letech sestupuje do okresních soutěží.

V r. 1990 se klub vrací ke svému původnímu názvu SK Bečváry

V okresním přeboru hraje se střídavými úspěchy a v sezóně 1999 - 2000 se "dočkal" sestupu do III. třídy (po 42 letech!).

V sezóně 2006 - 2007 se klub, především díky mladým hráčům, vrátil po 7 letech znovu do okresního přeboru. Zde úspěšně působil až do roku 2015, kdy znovu sestoupil do II. třídy.

Poté ale začala působit síla a soudržnost týmu, který spolu prošel žákovskými a dorosteneckou kategorií v krajských soutěžích, začala velkolepá jízda. Hned další sezónu po sestupu se klub v roce 2016 vrátil do OP. Tým prakticky beze změny v kádru s přehledem vyhrál v sezóně 2016-2017 kolínský OP a postoupil po dlouhých letech do krajské soutěže! Zde odehrál podzimní část velice důstojně, během jara ale došlo k zásadnímu oslabení vinou zranění klíčových hráčů a klub se vrátil do OP.

V OP klub hrál až do sezóny 2021-2022, kdy znovu došlo k sestupu do III. třídy. Bylo to logické vyústění situace v kádru. Několik hráčů z úspěšných krajských dob skončilo, nedocházelo k doplňování mužstva mladými nástupci, protože nebylo kým. Většině hráčů se změnily priority, kluci dokončili školy, založili rodiny, nastoupili do zaměstnání, fotbal se logicky odsunul na vedlejší kolej.

Od sezóny 2022-2023 tedy klub dospělých hraje III. třídu. Situace v kádru se ale začíná měnit k lepšímu, za tým pravidelně nastupují mladí kluci z dorostu, který se podařilo po dlouhých osmi letech znovu obsadit.

Oddíl měl v ročníku 2022-2023 tyto kategorie: dospělí, dorost, mladší žáci, starší přípravka.

Sezóna 2023-2024 má toto obsazení: dospělí (hrající trenér Josef Kuba, vedoucí mužstva Miroslav Černý st.), dorost (trenéři/vedoucí Petr Brázda, Jan Dědek, Miloslav Paďour), starší žáci (trenéři/vedoucí Miroslav Černý ml., Miroslav Černý st.), starší přípravka (trenéři/vedoucí Petr Brázda, Tomáš Nykl).

Výbor TJ SK pracuje od roku 2021 v tomto složení: Josef Čáslava (předseda), Zdeněk Kropáček (předseda kontrolního výboru), ing. Miroslav Černý (místopředseda, hospodář), Josef Kuba, Mgr. Miroslav Černý, ing. Vojtěch Kšírl, Mgr. Milan Fišer, Jan Dědek, Pavel Šmejkal, Petr Brázda, Jan Uher.

Všechna čtyři družstva využívají k tréninkům a zápasům obě travnaté plochy. Dále je využíván víceúčelový kurt s umělým povrchem, děti používají zrekonstruovaný sál Sokolovny k fyzické přípravě a trénování obratnosti bez míčů. Sál Sokolovny je ještě, mimo fotbalových aktivit, využíván k hraní badmintonu a stolního tenisu.

Budova Sokolovny prošla zásadní a nákladnou rekonstrukcí, která začala od roku 2010. Postupně se zhotovila nová střecha, vyměnila se okna a dveře, sociální zařízení v obou patrech budovy, zrekonstruovala se kuchyně a sál hospody, došlo ke kompletní obnově elektroinstalace a osvětlení sálu, k opravě parket a jeviště sálu, k zavedení plynového vytápění sálu. Sál Sokolovny samozřejmě slouží všem občanům obce. Pořádají se zde plesy, taneční zábavy, divadelní představení, různá společenská setkání. Vše se odehrává v důstojném prostředí, na které jsou všichni členové patřičně pyšní.

Vedle této rekonstrukce Sokolovny se podařilo v posledních deseti letech také zrekonstruovat kabiny s tribunou (střecha, umývárny, elektroinstalace, okna a dveře, vybavení kabin).

Velmi důležitou roli v tomto období sehrál bývalý předseda TJ SK Josef Švec, za jehož éry a vydatné pomoci byla totiž podstatná část výše zmíněných aktivit zahájena či dokončena.

Veškeré tyto aktivity se podařilo zrealizovat jen díky nasazení většiny členů TJ SK. Péče o zmíněné prostory a areál stojí, vedle peněz, samozřejmě hodně času, energie a úsilí. Většina hráčů pomohla zdarma odpracovanými brigádnickými hodinami. Organizační chod oddílu je zajišťován dobrovolnými funkcionáři, vedoucími a trenéry. Bez aktivního zapojení všech členů by oddíl nemohl existovat.

Financování TJ SK je dlouhodobě podporováno příspěvkem na činnost od OÚ Bečváry. Příspěvek se používá na opravy, údržbu a provoz sportovního areálu a budovy Sokolovny, na vybavení potřebnou technikou na údržbu hřišť. Hodně peněz se vydává na podstatně zvýšené náklady na energie, na temperování sálu Sokolovny. Výše vybíraných členských příspěvků je nadále, v porovnání s okolními kluby a ostatními druhy sportu, spíše symbolická. Dotace od MŠMT ČR je pravidelně využívána na vybavování mládeže sportovními pomůckami.

TJ SK Bečváry z.s. vychovává svoje členy k určitým hodnotám, ke kamarádství, vzájemné podpoře a týmové spolupráci.  Je potřeba, aby si všichni členové vážili prostředí a okolí, ve kterém vyrůstají.

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko