Obsah

Organizační struktura úřadu

Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována prostřednictvím kanceláře starosty obce a účetní obce na adrese Bečváry čp. 161.

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Jan Uher, starosta obce
 • Jindřiška Šmejkalová, místostarostka obce
 • Ing. Jiří Stoupa
 • Ing. Miroslav Černý 
 • Milan Novák
 • Josef Čáslava
 • Leoš Holub
 • Jana Kubínová
 • Ing. Josef Nouzák
 • Jiřina Svobodová
 • Martin Zvoník

Složení kontrolního a finančního výboru

Ing Jiří Stoupa - předseda finančního výboru

Jana Kubínová - členka finančního výboru

Jiřina Svobodová - členka finančního výboru

Ing. Miroslav Černý - předseda kontrolního výboru

Milan Novák - člen kontrolního výboru

Ing. Josef Nouzák - člen kontrolního výboru