Menu
Obec Bečváry
ObecBečváry

Od 9. 11. 2022 bude na  základě Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené  mezí obcí Bečváry a městem Kolín, probíhat nové úsekové měření v obci Bečváry na komunikaci I/2 v obou směrech. Měřící úsek začíná u č.p. 103, končí u č.ev. 154  a opačně.

Rámová propusť v Červeném Hrádku

V červnu 2013 došlo následkem povodně způsobené nadměrným úhrnem dešťových srážek k protržení hráze v obci Červený Hrádek.

Obec Bečváry získala na opravu poškozené hráze dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového fondu v rámci tematického zadání „Odstraňování povodňových škod na obecním majetku,“ Oblast podpory „Rekonstrukce nebo oprava nemovitého majetku.“

Na jaře 2016 došlo k realizaci projektu. Nejprve bylo zpřístupněno místo stavby – bylo odstraněno oplocení a drobné náletové dřeviny. Dále byly odstraněny původní betonové trouby, které byly nahrazeny betonovými prefabrikáty typu Beneš. Ty byly uloženy na zpevněné betonové podlaží v délce cca 14 m a jejich povrch byl natřen penetračním lakem.

Celá konstrukce propustku byla po vrstvách zasypána a zhutňována do úrovně původní koruny hráze. Šikmé svahy do boků byly zarovnány a vysvahovány. Na vtoku do i na konci propustě byly provedeny výstupní portály z kamenného zdiva o tl. 500 mm se zapuštěním do země. U výtoku z propustě byl na volném dně potoka proveden betonový šikmý skluz o tl. 350 mm z důvodu, aby nedocházelo k podemílání stěn portálu a nevytvářelo se tak vývařiště.

Ve finále byly osazeny plotové sloupky a bylo nataženo původní oplocení k sousednímu pozemku. Na korunu hráze byl umístěn kámen z libodřického lomu, na který byla připevněna pamětní cedulka.

Díky realizaci projektu se opět spojily dvě části obce Červený Hrádek, které se musely po povodni v roce 2013 složitě obcházet.

„Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu.“

Pamětní cedule zde...

Mapový portál

Mapový portál Mapotip

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

 

Svazek obcí NY-KO

NY-KO logo

Podlipansko

Podlipansko