Obsah

Zpět

Územní plán BEČVÁRY

Záznam o účinnosti územního plánu Bečváry:

Vydáno dne 13.10.2010 zastupitelstvem obce Bečváry. Datum nabytí účinnosti 29.10.2010.

DOPRAVA

DÍL A ,  DÍL B ,  DÍL C

HLAVNÍ VÝKRES

Díl A ,  DÍl B ,  DÍL C

KOORDINAČNÍ VÝKRES

DÍL A , DÍL B ,  DÍL C

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ZÁKLADNÍ  ČLENĚNÍ

DÍL A , DÍL B , DÍL C , VYHODNOCENÍ, ZÁKL.ČLEN. díl AZÁKL.ČLEN. díl B

UP Bečváry-textová část

Vyvěšeno: 10. 6. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jan Uher

Zpět